دلایل تقلب در زعفران

1- قیمت قابل توجه زعفران به عنوان یکی از گران ترین مواد غذایی. 2- ارزان و در دسترس بودن مواد اولیه ی تهیه زعفران تقلبی شامل رنگ های خوراکی، طبیعی، مصنوعی و انواع تارهای مشابه کلاله ی زعفران. 3-عدم امکان تشخیص سریع و مطمئن زعفران تقلبی بدون استفاده از روش ها و تجهیزات آزمایشگاهی. 4- عدم ایجاد عارضه ی زودرس ناشی از مصرف زعفران تقلبی. 5- اخذ نتیجه به ظاهر مورد قبول از مصرف زعفران تقلبی به علت قدرت رنگ کنندگی زیاد رنگ مصنوعی. 6- فوق العاده آسان و ساده بودن تهیه ی زعفران تقلبی. 7- عدم وجود حساسیت لازم در مصرف کنندگان و بازرسان بهداشتی مواد غذایی به علت غیرآنی و مزمن بودن عارضه ناشی از مصرف زعفران تقلبی. جهت خرید آنلاین سرگل مرغوب و ممتاز قائنات logoایران زعفرون را کلیک نمایید.  

Telegram
facebook