روش های تقلب در زعفران

1-مهم ترین تقلبی که به عنوان زعفران صورت می گیرد استفاده از ریشک های اطراف ذرت (کاکل بلال) است که آن را با رنگ های مصنوعی به رنگ زعفران در می آورند. زعفران به صورت پودر، می تواند با تقلب بیش تری همراه باشد. همچنین استفاده از رنگ های شیمیایی و مصنوعی جهت رنگ کردن زعفران که استفاده از آنها در صنعت زعفران غیر مجاز می باشد. 2-از مورد های دیگر تقلب در زعفران می توان اضافه نمودن نمک و شکر به زعفران را نام برد که جهت افزایش جرم آن صورت می گیرد. 3-رنگ کردن خامه زعفران با رنگ استخراج شده ازکلاله یا رنگ های طبیعی و مصنوعی. 4-اضافه کردن گلبرگ های گلرنگ یا همیشه بهار به زعفران. 5- رنگ کردن مجدد زعفران مصرف شده. 6- اضافه کردن کلاله حاصل از گلهای گونه های دیگر به زعفران که معمولاً کوتاه تر و فاقد ترکیبات رنگی قابل استخراج هستند. 7- سنگین کردن زعفران با افزودن رطوبت یا آغشته کردن آن با روغن، عسل، گلیسیرین، محلول نیترات ، پتاسیم، نیترات آمونیم، شکری پخته شده ی موجود در گوشت گاو یا شتر. جهت خرید آنلاین سرگل مرغوب و ممتاز قائنات logoایران زعفرون را کلیک نمایید.  

Telegram
facebook