افزایش یادگیری و عملکرد حافظه

زعفران دارای موادی از جمله 'كروسین و سافرانال' در درمان حافظه است كه این مواد موثر موجب كاهش اثرات تخریبی هیوسین بر روی حافظه و افزایش یادگیری می شود. بیماریهای استحاله عصبی سیستم اعصاب مركزی از جمله آلزایمر در اثر آسیب سلولی ناشی از فعالیت رادیكال های آزاد ایجاد می شوند و عصاره زعفران كه حاوی 'كاروتنوییدهای' فراوان با اثرات آنتی اكسیدانی قوی بوده، می تواند سلولهای عصبی سیستم اعصاب مركزی را محافظت كند. جهت خرید آنلاین سرگل مرغوب و ممتاز قائنات logoایران زعفرون را کلیک نمایید.  

Telegram
facebook