زعفران موثر در درمان کوفتگی عضلات و رماتیسم

از خواص دیگر زعفران می توان بر اثربخشی آن در درمان کوفتگی عضلات و بهبود و درمان رماتیسم اشاره کرد. كوفتگی عضلات مختلف بدن و بروز رماتیسم به ویژه در ناحیه زانو از مشكلات شایع در بین مردم است و زعفران می‌تواند در درمان این بیماری ها و مشكلات بسیار موثر باشد.برای برطرف كردن مشكل رماتیسم و كوفتگی عضلات می‌توان از استعمال خارجی زعفران استفاده كرد، یعنی جوشانده زعفران را برروی موضع آسیب دیده مالید و این عمل را در چند روز متوالی تكرار كرد. براساس برخی از مطالعات، زعفران می تواند رادیكال های آزاد موجود در بدن را جمع آوری كرده و از این طریق به پیشگیری از ایجاد تومور در بدن كمك كند. جهت خرید آنلاین سرگل مرغوب و ممتاز قائنات logoایران زعفرون را کلیک نمایید.  

Telegram
facebook